Η σύνδεση Χρόνου και Ύλης.

  Η μέχρι σήμερα εσφαλμένη άποψη ότι ο Χρόνος είναι μια φυσική σταθερά και ότι μεταβάλλεται εξίσου για όλα τα υλικά σώματα από σήμερα ανατρέπεται. Η νέα πλέον θεωρία που διέπει την σύνδεση χρόνου και ύλης αποτελείται από ένα αξίωμα και ένα θεώρημα.

Αξίωμα: Η ύπαρξη της χρονικής μεταβολής και γενικότερα η έννοια του χρόνου προϋποθέτει την ύπαρξη της ύλης.

Ειδικότερα σε ένα σύμπαν χωρίς υλικά σώματα που αποτελείται μόνο από ενέργεια δεν έχει έννοια η ύπαρξη του χρόνου. Ο χρόνος μετράται από τις επιδράσεις που ασκεί στην ύλη, είτε από την μετακίνηση της είτε από την μεταβολή της.

Θεώρημα: Η χρονική μεταβολή είναι ανάλογη της μάζας του υλικού σώματος και αντιστρόφως ανάλογη της ενέργειας που περικλείει το σώμα. Χρονική μεταβολή είναι η χρονική διάρκεια που απαιτείται για μια ελάχιστη μεταβολή της ύλης του δεδομένου υλικού σώματος.

   Σύμφωνα με τα παραπάνω στα μεγαλύτερα υλικά σώματα η χρονική μεταβολή είναι μεγαλύτερη από τα μικρότερα. Ένα αδρό παράδειγμα είναι η διαφορά κατανόησης του χρόνου από τα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Τα παιδιά έχοντας μικρότερη μάζα και μεγαλύτερη ενέργεια από ένα ενήλικα μικραίνουν δραματικά το κλάσμα της χρονικής μεταβολής και έτσι αισθάνονται τον χρόνο πολύ περισσότερο. Η υπόθεση παίρνει μεγαλύτερη έκταση αν απομακρυνθούμε από τις συμβατικές μορφές ζωής. Ένα βουνό έχοντας τεράστια μάζα και ελάχιστη εσωτερική ενέργεια έχει μια τεράστια χρονική μεταβολή με αποτέλεσμα να φαίνεται ακίνητο στα υπόλοιπα σώματα που έχουν μικρότερη μάζα και πολύ μεγαλύτερη ενέργεια. Σαν αντίστοιχο παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γέννηση και ο θάνατος ενός μικροοργανισμού επάνω στο χέρι μας που διαρκεί συνολικά ένα δευτερόλεπτο. Σε εμάς είναι τελείως απαρατήρητη η διεργασία για τον δε μικροοργανισμό εμείς είμαστε ακίνητο υλικό σώμα όπως τα βουνά.

   Ένα λοιπόν βασικό υπαρξιακό ερώτημα που προκύπτει είναι αν πραγματικά ισχύει ο διαχωρισμός των υλικών σωμάτων σε έμψυχα και άψυχα; Μήπως λοιπόν όλα τα υλικά σώματα περικλείουν ζωή; Θα μπορούσε άραγε η Γη να έχει ζωή αλλά λόγω του μεγάλου κλάσματος της χρονικής μεταβολής να μη μπορεί να αντιδράσει στην ανθρώπινη λαίλαπα που σαν έρπις την καταστρέφει;

Έχετε έρθει σε επαφή με μια νέα άποψη της πραγματικότητας που βέβαια αυτό δεν την αλλάζει όπως ο νόμος του Νεύτωνα δεν καθιέρωσε την βαρύτητα που ήδη προϋπήρχε. Η κατανόηση και η αποδοχή μιας τόσο σημαντικής ανατροπής δεν είναι εύκολη ειδικά σήμερα που βρισκόμαστε σε ένα κυκεώνα ιδεολογιών, θρησκευτικών αποκλίσεων, και το κυριότερο σε μια κοινωνία με καταναλωτικό προσδιορισμό. Η επαφή αυτή δεν έχει σκοπό να ανατρέψει την υπάρχουσα πραγματικότητα αλλά αισιοδοξεί να βελτιώσει την εσωτερική μας υποδομή θέτοντας νέα όρια σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον και το σημαντικότερο να αναβαθμίσει την έννοια του Θεού μέσα μας αφού πλέον ξέρουμε ότι ζούμε μέσα σε ένα ζωντανό Σύμπαν.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

 
Χρήστος Παπαδόπουλος

 

Θεματική Ταινία

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Περισσότερα.